Home

De Slag om Nijverdal – Ride4aSmile

 

 

Editie 2020

Helaas moeten wij melden dat ons evenement op zondag 10 mei niet door gaat in verband met het coronavirus.
Wij als organisatie vinden dit natuurlijk erg jammer. Toch willen wij ons nog steeds inzetten voor Stichting ALS Nederland door middel van donaties voor deze geweldige stichting!

Hopelijk kunnen wij met z’n allen alsnog nog een mooi bedrag ophalen ondanks de afgelasting van het evenement.

Stichting ALS

Wij als organisatie en topsporters, voelen ons bevoorrecht om dagelijks op topsportniveau verschillende takken van sport te kunnen beoefenen. We beseffen maar al te goed, dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Hierdoor willen wij graag wat voor hen betekenen! Door middel van donaties aan ALS, proberen wij zo veel mogelijk geld op te halen voor het onderzoek naar deze verschrikkelijke ziekte. Hier is veel geld voor nodig en wij hopen dan ook op uw steun!

Voor meer informatie over Stichting ALS, klik dan nu hier!

 

Wilt u ook doneren aan Stichting ALS Nederland, doneer dan nu! 

 


Waarom doneren aan Stichting ALS Nederland?

Een uitleg over waarom jij zou moeten kiezen voor een donatie aan Stichting ALS Nederland

Helaas is besloten om de Ride4aSmile fietstocht in Nijverdal in 2020 geen doorgang te laten vinden. Reden hiervoor is het COVID-19 virus. Dit houdt in dat de Slag om Nijverdal dit jaar komt te vervallen. Toch willen wij alsnog zoveel mogelijk geld op gaan halen voor Stichting ALS Nederland. De volledige opbrengst zal worden gedoneerd aan deze stichting. Wij vinden het ontzettend jammer dat het evenement niet door zal gaan, maar willen benadrukken dat de gezondheid van deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en alle andere betrokkenen voorop staat! Ondanks de afgelasting willen wij naar voren brengen waarom het juist in deze periode belangrijk is om ook te denken aan alle andere ziekten die op dit moment nog bestaan en waartegen nog steeds geen vaccin is gevonden. Ons doel om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland is namelijk nog niet ten einde en om dit te bewerkstelligen hebben wij uw hulp hard nodig!

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. Deze zenuw-/spier- aandoening leidt tot het onvoldoende functioneren van de spieren. Geleidelijk vallen steeds meer spieren uit waardoor een persoon met ALS steeds meer aftakelt. Het uitvallen van de ademhalingsspier is vaak de reden van overlijden bij mensen met ALS. De gemiddelde levensverwachting van iemand met ALS is slechts drie tot vijf jaar. De precieze oorzaak van deze vreselijke ziekte is niet duidelijk. De ziekte komt voor bij mensen op elke leeftijd, maar vaak is te zien dat de ziekte ontstaat tussen het 40ste en 60ste levensjaar. Een klein deel van de groep die ALS krijgt, heeft de ziekte gekregen door middel van een erfelijke vorm. Dit is echter maar een hele kleine groep. Kortom, iedereen kan deze vreselijke ziekte krijgen en daarom is het zo belangrijk dat een vaccin wordt gevonden.

Tot op heden is er helaas nog steeds geen vaccin die de ziekte kan genezen of stoppen. Om dit te bewerkstelligen zorgt Stichting ALS Nederland voor een aantal dingen. De stichting bevordert wetenschappelijk onderzoek naar ALS waarbij zij de donaties die zij ontvangen zo effectief mogelijk proberen in te zetten binnen deze onderzoeken. Tevens zorgt de stichting ook voor een communicatieplatform voor personen met ALS, naasten, nabestaanden en andere lotgenoten. Mensen kunnen elkaar steunen en Stichting ALS Nederland geeft adviezen om de levenskwaliteit en zorg voor personen met de ziekte te verbeteren.

Op dit moment speelt het COVID-19 virus een ontzettend grote rol binnen onze samenleving. Veel mensen kiezen er op dit moment voor om onderzoek naar dit virus te steunen. Juist omdat een deel van de donaties nu naar deze nieuwe ziekte gaan, is het belangrijk om ook aandacht te blijven besteden aan ALS. Jaarlijks komen er ongeveer 500 nieuwe patiënten bij en 500 patiënten komen te overlijden. Aangezien een relatief klein aantal patiënten deze ziekte heeft, zijn de onderzoeksbudgetten vanuit de overheid en andere bedrijven zeer laag. Verreweg het meeste geld voor onderzoek komt vanuit Stichting ALS Nederland en daarom is het ontzettend belangrijk dat u ons wilt ondersteunen bij deze zoektocht naar een vaccin tegen deze rotziekte.

Wij willen u bedanken voor uw donatie.